سامانه درخواست آموزش خصوصی ایپ علاوه بر تخفیف های ثابت گذشته (که شامل ۱۰% تخفبف برای کلاس های ترمی و ۲۰% تخفیف برای کلاس های سالانه است؛) در نظر دارد جهت حمایت از دانش آموران عزیز در دوران شیوع ویروس جدید کرونا و اپیدمی این ویروس ، تا پایان این شرایط برای درخواست کنندگان محترم ۲۰% دیگر هم تخفیف در نظر بگیرد.