نمونه تدریس استاد فرزان نصیری ( کد ۹۹۶ ) استاد سامانه درخواست معلم خصوصی ایپ در استان البرز