نمونه تدریس استاد فرزان نصیری ( کد 996 ) استاد سامانه درخواست معلم خصوصی ایپ در استان البرز