درباره ما

سامانه درخواست های آموزشی ایپ با هدف ایجاد یک بستر مناسب برای رفع نیازهای آموزشی شهروندان در دو بخش تحصیلی و مهارتی ایجاد شده است. همچنین سامانه ایپ یک فرصت شغلی پاره وقت را فراهم نموده تا افراد توانمند در زمینه آموزشی بتوانند در این بستر کسب درآمد نمایند.
هدف مجموعه ایپ این است که پیشرفت برای اقشار متوسط به پایین جامعه فقط یک رویا نباشد.
به امید اینکه ما را در رسیدن به اهدافمان یاری فرمایید.