درباره ما

سامانه درخواست آموزش خصوصی ایپ با هدف برآورده سازی نیازهای آموزشی شهروندان با هزینه ای مناسب و کیفیتی مطلوب ایجاد شده است.استفاده از معلم خصوصی ایپ یا کلاس خصوصی ایپ و بهره بری از استاد خصوصی ایپ در ایام امتحانات و یا فصل امتحان ها مناسب ترین روش برای کسب نمرات مناسب و پیشرفت تحصیلی است.