اطلاعات فردی  نام و نام خانوادگی دانش آموز

  شماره تلفن همراه

  نام مدرسه

  رشته تحصیلی

  اطلاعات محل سکونت  آدرس دقیق محل سکونت

  شماره تلفن منزل

  اطلاعات کلاس  مقطع تحصیلی

  نوع کلاس
  کلاس خصوصیکلاس مشاوره و برنامه ریزی
  تاریخ جلسه

  جنسیت استاد  آقاخانمفرقی نمیکند

  تعداد نفرات حاضر در کلاس  1 نفر2 نفر(هزینه +50%)3 نفر(هزینه +100%)

  کلاس خصوصی

  اول تا سوم 90,000 تومان 72,000 تومان
  چهارم تا ششم 100,000 تومان 80,000 تومان
  هفتم تا نهم 110,000 تومان 88,000 تومان
  دهم تا دوازدهم 120,000 تومان 96,000 تومان

  -کلاس خصوصی 90 دقیقه است که شامل 75 دقیقه آموزش و 15 دقیقه استراحت استاد و شاگرد است .

  -مبالغ ذکر شده برای حضور تنها یک دانش آموز است و به ازای هر دانش آموز بیشتر 50 درصد به مبلغ کلاس افزوده خواهد شد.

  -حداکثر تعداد دانش آموز حاضر در کلاس 3 نفر است.

  کلاس مشاوره و برنامه ریزی

  ابتدایی 70,000 تومان 56,000 تومان
  متوسطه اول 80,000 تومان 64,000 تومان
  متوسطه دوم 90,000 تومان 72,000 تومان
  کنکور 110,000 تومان 88,000 تومان
  • جلسات مشاوره و برنامه ریزی 60 دقیقه است که شامل 50 دقیقه مشاوره و برنامه ریزی و 10 دقیقه استراحت مشاور و شاگرد است.
  • مبالغ ذکر شده برای جلسات تک نفره و منظم هر هفته است.
  • برای جلسات هر دو هفته یک بار 10 درصد به مبلغ افزوده می شود.
  • برای جلسات هر سه هفته یک بار 15 درصد به مبلغ افزوده می شود.
  • برای جلسات هر چهار هفته یک بار 20 درصد به مبلغ افزوده می شود.
  • مبلغ تک جلسه 50 درصد به مبلغ افزوده می شود.