کلاس و مشاوره تحصیلی

کلاس خصوصی
اول تا سوم
90,000 تومان 72,000 تومان
کلاس خصوصی
چهارم تا ششم
100,000 تومان 80,000 تومان
کلاس خصوصی
هفتم تا نهم
110,000 تومان 88,000 تومان
کلاس خصوصی
دهم تا دوازدهم
120,000 تومان 96,000 تومان
 • کلاس خصوصی 90 دقیقه است که شامل 75 دقیقه آموزش و 15 دقیقه استراحت استاد و شاگرد است .
 • مبالغ ذکر شده برای حضور تنها یک دانش آموز است و به ازای هر دانش آموز بیشتر 50 درصد به مبلغ کلاس افزوده خواهد شد.
 • حداکثر تعداد دانش آموز حاضر در کلاس 3 نفر است.
مشاوره و برنامه ریزی
ابتدایی
70,000 تومان 56,000 تومان
مشاوره و برنامه ریزی
متوسطه اول
80,000 تومان 64,000 تومان
مشاوره و برنامه ریزی
متوسطه دوم
90,000 تومان 72,000 تومان
مشاوره و برنامه ریزی
کنکور
110,000 تومان 88,000 تومان
 • جلسات مشاوره و برنامه ریزی 60 دقیقه است که شامل 50 دقیقه مشاوره و برنامه ریزی و 10 دقیقه استراحت مشاور و شاگرد است.
 • مبالغ ذکر شده برای جلسات تک نفره و منظم هر هفته است.
 • برای جلسات هر دو هفته یک بار 10 درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • برای جلسات هر سه هفته یک بار 15 درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • برای جلسات هر چهار هفته یک بار 20 درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • مبلغ تک جلسه 50 درصد به مبلغ افزوده می شود.

هزینه کلاس ها

کلاس خصوصی
اول تا سوم           90,000 تومان 72,000 تومان
چهارم تا ششم    100,000 تومان 80,000 تومان
هفتم تا نهم         110,000 تومان 88,000 تومان
دهم تا یازدهم     120,000 تومان 96,000 تومان
 • کلاس خصوصی 90 دقیقه است که شامل 75 دقیقه آموزش و 15 دقیقه استراحت استاد و شاگرد است .
 • مبالغ ذکر شده برای حضور تنها یک دانش آموز است و به ازای هر دانش آموز بیشتر 50 درصد به مبلغ کلاس افزوده خواهد شد.
 • حداکثر تعداد دانش آموز حاضر در کلاس 3 نفر است.
مشاوره و برنامه ریزی
ابتدایی              70,000 تومان 56,000 تومان
متوسطه اول    80,000 تومان 64,000 تومان
متوسطه دوم   90,000 تومان 72,000 تومان
کنکور               110,000 تومان 88,000 تومان
 • جلسات مشاوره و برنامه ریزی 60 دقیقه است که شامل 50 دقیقه مشاوره و برنامه ریزی و 10 دقیقه استراحت مشاور و شاگرد است.
 • مبالغ ذکر شده برای جلسات تک نفره و منظم هر هفته است.
 • برای جلسات هر دو هفته یک بار 10 درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • برای جلسات هر سه هفته یک بار 15 درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • برای جلسات هر چهار هفته یک بار 20 درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • مبلغ تک جلسه 50 درصد به مبلغ افزوده می شود.

  اطلاعات فردی  نام و نام خانوادگی دانش آموز

  شماره تلفن همراه

  نام مدرسه

  رشته تحصیلی

  اطلاعات محل سکونت  آدرس دقیق محل سکونت

  شماره تلفن منزل

  اطلاعات کلاس  مقطع تحصیلی

  نوع کلاس
  کلاس خصوصیکلاس مشاوره و برنامه ریزی
  تاریخ جلسه

  جنسیت استاد  آقاخانمفرقی نمیکند

  تعداد نفرات حاضر در کلاس  1 نفر2 نفر(هزینه +50%)3 نفر(هزینه +100%)
  کد تخفیف

  آموزش