حراج!

مشاوره و برنامه ریزی دبستان

70,000تومان 56,000تومان

اطلاعات شخصی

اطلاعات تماس

اطلاعات تحصیلی

نوع جلسه مشاوره

***قبل از پرداخت نهایی تماس حاصل بفرمایید تا قیمت نهایی کلاس در فاکتور ثبت شود چون با توجه به توضیحات زیر ممکن است قیمت کلاس افزایش پیدا کند***

  • جلسات مشاوره و برنامه ریزی 60 دقیقه است که شامل 50 دقیقه مشاوره و برنامه ریزی و 10 دقیقه استراحت مشاور و شاگرد است.
  • مبالغ ذکر شده برای جلسات تک نفره و منظم هر هفته است.
  • برای جلسات هر دو هفته یک بار 10 درصد به مبلغ افزوده می شود.
  • برای جلسات هر سه هفته یک بار 15 درصد به مبلغ افزوده می شود.
  • برای جلسات هر چهار هفته یک بار 20 درصد به مبلغ افزوده می شود.
  • مبلغ تک جلسه 50 درصد به مبلغ افزوده می شود.

There are no reviews yet.

Be the first to review “مشاوره و برنامه ریزی دبستان”